Argumenty pro

6. 12. 2009 | Projekty, konference |

wrk2 foto Tomas Vodnanskywrk1 foto Tomas Vodnanskywrk3 foto Tomas Vodnansky

Zahrada o.p.s. uspořádala 4. prosince za podpory grantu Magistrátu hl.m. Prahy workshop Argumenty pro kulturu. V Divadle Archa se sešlo 40 kulturních manažerů, pedagogů a studentů arts managementu. V úvodu workshopu prezentovali Henk Keizer a Ondřej Hrab teorii Johna Holdena o kulturní hodnotě a vztahu mezi její institucionální, imanentní a instrumentální složkou a tuto teorii propojili s reálnými zkušenostmi účastníků workshop a diskusí.

Na workshop navázala debata o možnostech a potřebách argumentace v kulturní sféře v ČR. Diskutující se shodli na 1) potřebě založit obecnou a společnou platformu komunikace, nejlépe na principu sítě, 2) potřebě dat k analýze situace a argumentaci 3) nutnosti komunikace nejen ve vztahu k politické reprezentaci a uvnitř kulturní sféry, ale také směrem k diváků a publiku, 4) nutnosti pro-aktivního a pozitivního přístupu k výzvám, které současná situace kultury a umění v ČR na organizátory a umělce klade.

Účastníci diskuse se shodli na potřebnosti vést podobné diskuse i mimo vypjatá krizová období způsobená vyhrocenými konflikty spojené s financováním kultury.