umakart

12. 1. 2010 | Projekty, komunitní projekty |

logointeraktivní platforma pro setkávání s moderním a současným uměním, hledání vlastního tvůrčího potenciálu, setkávání se s vrstevníky a smysluplné trávení volného času.

PARTNEŘI PROJEKTU

Galerie A.M.180, Paralell.cz, ZahradaKC, Meet Factory, Karlín Studios, Tranzit Display, Dox, Galerie Chemistry

SPOLUPRACUJÍCÍ UMĚLCI

Anežka Hošková, Jarek Matula (Mutant), Jana kalinová, Jana Babincová, Jakub Hošek, Lenka Kočišová, Matěj Smetana, Milan Mikuláštík

CÍLE PROJEKTU

Obohacení místní komunity o dosud neexistující platformu pro setkávání mladých lidí s uměním

Vytváření pozitivního vztahu k umění a rozvoj kreativity mladých lidí

Začlenění znevýhodněných skupin mládeže do akcí projektem pořádaných

Neformální výchova mladých lidí tvůrčí svobodě, toleranci a vzájemné spolupráci

Aktivní propojování umělců, organizátorek projektu, zapojených institucí a návštěvníků

Dlouhodobé rozšiřování počtu a rozmanitosti participujících subjektů.

OBSAH PROJEKTU

V rámci této platformy bude zájemcům nabídnut celoroční program. Všechny akce bude možné navštěvovat jednotlivě, bez jakýchkoli přihlášek či závazků a navíc zcela zdarma. Účastníci budou nicméně pozitivně motivováni k účasti na více programech (zajímavé výhody pro ty, kteří přivedou kamaráda, přijdou vícekrát apod.). V rámci odpoledních / pod – večerních programů, které budou probíhat vždy dvakrát měsíčně, se bude střídat setkání s uměním v Museu Kampa, hands-on aktivity a workshopy, setkání s mladými současnými umělci, návštěvy ateliérů a dalších institucí.

Platforma bude věnována spíše mladému umění a umělcům, alternativním uměleckým formám (intermediální umění,  street art, performance art…) i prostorům (v případě návštěv ateliérů, galerií a dalších institucí budeme vybírat spíše neoficiální či alternativní scény, které mladí lidé většinou nenavštíví se školou). Tím bude projekt zároveň podporovat a zviditelňovat mladé umělce, menší alternativní galerie a prostory apod.

PŘEHLED AKCÍ 2010

Únor 2010 – Workshop s Anežkou Hoškovou (kresba, malba, figurativní fantasy, inspirace a propojení se subkulturami, nové progresivní hudební žánry) v A.M. 180

Březen 2010  – Umění ve veřejném prostoru a land art (interaktivní procházka Prahou)

Duben 2010 – Workshop s Janou Kalinovou v Paralell.cz (instalace, konceptuální umění)

Květen 2010 – Interaktivní performance s Lenkou Kočišovou (audiovizuální performance, intermedia, body art)

Stickers workshop s Jarkem Matulou aka Mutant Industries (street   art, kvazi-komerční loga)

Červen 2010 Interaktivní návštěva Meet Factory, návštěva ateliéru Jakuba Hoška + workshop

Září 2010 Outdoor happening na Zahradě (venkovní Crazy Art dílna inspirovaná uměním akce a náhody, party v KC Zahrada)

Říjen 2010  – Workshop s Matějem Smetanou (konceptuální umění, minimalismus, intermedia, nová media)

Listopad 2010 -  Workshop s Milanem Mikuláštíkem v Karlín Studios (instalace, politické umění, kontroverzní témata, konceptuální umění, člen Guma Guar, kritické umění)

Prosinec 2010 -  Workshop v Tranzit Display a debata o smyslu současného umění

www.youmakeart.cz