2015 (Po)známe se?

27. 7. 2015 | Projekty |

10733926_767541996644516_3328695497935699802_o

2015 (Po)známe se?

Projektem
„(Po)známe se? Participativní komunitní rozvoj“ reagujeme na konkrétní poptávku v oblasti, kterou dobře známe – tedy na Praze 14. Základem našeho projektu je vytváření důkladné znalosti o komunitním prostředí skrze dlouhodobý sociálně-antropologický výzkum. S využitím této znalosti pak skrze jednotlivé projektové aktivity vytvoříme základ pro dlouhodobou, systematickou a koncepční podporu participativního přístupu ke komunitnímu rozvoji, která zapojí i dosud opomíjené skupiny obyvatel a umožní transparentní a flexibilní komunikaci mezi občany a pracovníky vedení městské části.

10801519_780438742021508_1011760255941054577_n

Cíle projektu:

Z dlouhodobého hlediska je cílem projektu zdravé, transparentní a inkluzivní komunitní prostředí na Praze 14, které může sloužit jako inspirace dalším lokalitám a regionům.  Za zdravé považujeme takové prostředí, ve kterém fungují spokojení občané, kteří vědí, kdy a kde se mohou zapojit do rozvojových i rozhodovacích aktivit a vědí, na koho se mohou v případě potřeby obrátit. Místní samospráva je informovaná a flexibilně reaguje na potřeby a požadavky občanů. V takovém prostředí také dochází ke zmírnění sociální nerovnosti a lze snadněji předcházet konfliktům a podpořit inkluzi marginalizovaných skupin. Naším cílem je zajištění rovného přístupu všech obyvatel včetně těch marginalizovaných ke komunitnímu plánování, potažmo k rozhodovacím procesům obecně.

  1. Aktivizace občanů ve prospěch komunitního života – aktivní, rozvinutý komunitní život na Praze 14 a spokojení občané.
  2. Vedení městské části, které je dostatečně informováno o potřebách občanů a zná způsoby, jak zlepšovat komunikaci s občany.
  3. Transparentně nastavené rozhodovací procesy směrem k občanům a aktivní participace občanů na těchto procesech.
  4. Zapojení široké a odborné veřejnosti do diskuze o koncepčním uchopení komunitního rozvoje a spolupráce s významnými institucemi na tomto poli (např. Institut plánování a rozvoje Hlavního města Prahy, Centrum pro komunitní práci a další)
  5. Ustanovení „sítě lokálního partnerství” jako základu pro budoucí participativní komunitní rozvoj.
  6. Vytvoření komunitních rad jako volného tělesa pro sdílené aktivity obyvatel Prahy 14.

10733732_757571240974925_5125168912035714682_o11424753_877961735602541_8245069995404634407_n11407111_877957318936316_379762463033368596_n11407013_883674928364555_2214869646265002822_n

Kontakt na realizátory:
Lukáš Hanus – hlavní komunitní koordinátor a propagace projektu
+420 724 855 895, lukas.hanus@gmail.com

Marie Kašparová – administrativa a finanční vedení projektu
+420 774 321 105, marie@zahradaops.cz

poznamese

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz
_______

The overall aim of the project is to support local community life and partnership building through the application of various methods – participative community planning, community mapping and, most importantly, the creation of community boards and a platform called “local partnership network”. At Prague 14, there are many active local community groups and our projects aims at exploring their potential in order to achieve more participative, transparent and inclusive environment. Both local municipal government and local NGO’s are welcoming the idea of building such a network and already expressed their will to participate in it. The project mean of development is based on assumption of cooperation among municipality, civil society and non-government organization. Before any social intervention application is absolutely needed solid knowledge of local life, problems and context. The civil participation on local development has to be based on native interpretation of social facts.

Participative community planning only recently became a trend in Czech Republic. We created a partnership with HERE, based in small community on Iceland. The authors of the idea of HERE have a long-term experience in community planning and engaging citizens in the decision making processes and they have thus been invited as mentors for this project.

The Icelandic project partner HERE Creative Centre is a community center that is based on and organized by initiative of local inhabitants of Sköpunarmiðstöð, a small fisherman’s village. The Centre achieved to build an effective local partnership network organized from below and working as an open platform for cooperation and development of community life.  Given the fact that participatory approach to community development is relatively new in the Czech Republic, we decided to invite our partner to act as consultant in the project. The aim of the partnership is to provide advice and inspiration for the local partnership network to be built at Prague 14. The visit of the Icelandic partners at an event in Prague is part of the project, with the aim of strengthening mutual relationship and provide the opportunity for local organization at Prague 14 to create new partnerships.

poznamese

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants. www.eeagrants.org