plochy

23. 11. 2009 | Projekty, komunitní projekty |

01_kosmonautiPC070487plochy_3280064

Komunitní projekt kultivace Jižního Města s přímým zapojením občanů.

ÚVOD

Hlavní myšlenkou projektu PLOCHY je využití veřejného prostoru Jižního Města jako otevřeného uměleckého prostranství, kde se člověk (divák / chodec) bude moci setkat s výtvarným uměním. Nikoli však nuceně nebo násilně, ale zcela přirozeně – nejde o to zahltit ulici uměním tak, že nebude možné projít, ale nenásilně umění implantovat do všedního chodu města…Neoddělitelnou myšlenkou projektu je přimět obyvatele sídliště k aktivnímu zapojení do kultivace veřejného prostoru, ve kterém žijí.

CÍLE

- navázat přímý kontakt s místními obyvateli

- umožnit setkání obyvatel JM mezi sebou

- zapojit obyvatele JM do kultivace veřejného prostoru, ve kterém žijí

Cílem projektu je umožnit místním lidem podílet se na kultivaci prostředí, ve kterém žijí a podpořit v nich tak pocit sounáležitosti s tímto místem. Záměrem je také zprostředkovat setkání místních obyvatel ve zcela netradičním kontextu.