urban’buran 1

1. 1. 2009 | Projekty, konference |

URBANBURAN_www_4180689_4180687_4180697

prezentace projektů zabývajících se veřejným prostorem z hlediska ekologie, urbanistiky či umění
18 I 4 I 2009 I zahrada KC

prezentované projekty

zahrada KC (Jižní Město) – PLOCHY

Cílem projektu PLOCHY 2009 je umožnit obyvatelům Jižního Města podílet se na kultivaci prostředí, ve kterém žijí a podpořit v nich tak pocit sounáležitosti s tímto místem. Záměrem je také zprostředkovat setkání místních obyvatel ve zcela netradičním kontextu. www.kczahrada.cz
přednášející: David Kašpar

Auto*Mat (Praha) – Zažít město jinak

Zažít město jinak! jsou živé akce a umělecké instalace v ulicích Prahy na téma udržitelné dopravy v hlavním městě. V místě jindy automobilovým provozem ničeného Smetanova nábřeží jsme v roce 2006 ve spolupráci s řadou místních kaváren připravili koncept živého bulváru s kulturním programem a možností posnídat na ulici s výhledem, se kterým se běžně setkáte pouze v bedekrech japonských turistů. www.auto-mat.cz
přednášející: Šárka Havlíčková

offcity (Pardubice)

OFFCITY je umělecko-sociologicko-komunitním projektem, který pracuje s tématem města (Pardubicemi) jako se strukturou a živým organismem. Projekt zkoumá rozdílmost pohledů na město se všemi jeho atributy, konfrontuje náhled místních s náhledem z vnějšku. Projekt se snaží seznamovat občany Pardubic s různými podobami umění ve veřejném prostoru a architektury, učit je umění a kulturu vnímat jako něco zcela přirozeného, co je a má být součástí našeho přirozeného životního a sociálního prostředí. www.offcity.cz, www.projekt.offcity.cz
přednášející: Marcel Vondra

Tomáš Žižka (Praha) – Kladno Záporno

Konverze industriálního areálu na veřejné místo. Co s místem, městem v postindustialní době? Prostor jako iniciace akcí k věci veřejné a komunní…
přednášející: Tomáš Žižka

Kateřina Nováčková (Praha) – vizuální kultura

Disertační projekt na VŠUP se zabývá grafickým designem a obrazy ve veřejném prostoru z hlediska jejich funkce a komunikace. Důraz je kladen na hledisko uživatele města. Snahou doktorandské práce je uvést do teorie grafického designu problematiku recepce a percepce vizuálních sdělení na příkladu vizuální kultury Prahy. www.vizualnikultura.cz
přednáší: Kateřina Nováčková

studenti DAMU (Praha) – Květena pro Olomouc

Site specific projekt, který vzniká ve spolupráci KALD DAMU a Katedry divadelních, filmových a mediálních studií FF UP na objednávku mezinárodního divadelního festivalu Divadelní Flora Olomouc 2009. Vedení se ujal o.a. Tomáš Žižka za podpory doc. Karla Makonje a SKUTRu.

skupina Ládví (Ládví) – Centrum současného umění na Ladví

Skupina Ládví je uměleckou skupinou, pohybující se hranici umění a veřejně prospěšné činnosti. Diváky seznámí s výsledky ideové architektonické soutěže na Centrum současného umění na Ládví. www.ladviweb.cz/
přednášející: Jiří Thýn a Jan Haubelt

Alternative Jugend Zentre, Chemnitz (DE) – nezávislé kult. centrum

Nezávislé kulturní a sociální centrum AJZ v saském Chemnitzu již více než patnáct let poskytuje sociální služby mladým lidem ve městě a poskytuje zázemí pro lokální i mezinárodní umělecké projekty. Několik budov AJZ situovaných do různých lokalit ve městě jsou epicentry kreativity a pozitivní přeměny bývalého Karl-Marx-Stadtu. web: www.ajz.de
přednáší: Tobias Gruner

Orasínská mohyla – poutní místo

Využití starého kamenolomu k umístění prostorového objektu – vznik poutního místa v horách. Materiál: místní kámen, mech a zemina.
přednáší: Josef Šporgy

Kuprospěchu (Chomutov) – kulturně sociální aktivity o.s.

Občanské sdružení Kuprospěchu se zapojuje do řešení problémů, které sužují Chomutov. Město v severozápadních Čechách se potýká s velkou nezaměstnaností, kriminalitou a stále se vyrovnává s ekologickými dopady dřívější masivní industrializace. Environmentální, sociální a umělecké aktivity Kuprospěchu zlepšují život ve městě. www.kuprospechu.org
přednáší: Miroslav Koranda